Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovna v Jetěticích byla původně umístěna v kulturním domě, a to již od roku 1965, kdy si bylo možné vypůjčit ze 814 svazků knih. Poté, co byla postavena nová budova školy, byla knihovna také do těchto prostor přestěhována. V roce 1969 byla knihovna vyhodnocena jako "vzorná knihovna Jihočeského kraje".

V roce 1981 začal práci knihovníka vykonávat pan Jan Kučera, který zde působil az do konce ledna roku 2007.

V roce 1984 tvořilo knihovní fond již 1241 svazků. Zároveň byly půjčovány soubory knih ze střediskové i okresní knihovny. Výpůjční dny byly úterý a pátek, které jsou zachovány až do dnešní doby. V tomto roce se jetětická knihovna umístila v okresní soutěži v kategorii knihoven s neuvolněnými knihovníky na 1. místě. Jako odměnu získala mimořádnou dotaci 1.000 Kčs.

V roce 1985 byla provedena přestavba knihovny, čímž získala samostatný vchod a sociální zařízení. Knihovna obdržela čestné uznání za mimořádné výsledky v soutěži aktivity ke 40. výročí Slovenského národního povstání a osvobození Československa Sovětskou armádou.

Roku 1989 byla knihovna zařízena novými stoly, židlemi a regály, na které byly  vynaloženy finanční prostředky ve výši 11.000 Kčs. Během devadesátých let byl knihovní fond pravidelně doplňován novými knižními tituly, na které vynakládala obec kolem 10.000 Kč ročně.

V roce 2002 knihovna disponovala 3000 svazky knih. Bylo odebíráno 6 periodik časopisů. Knihovna byla nadále otevřena dvakrát týdně. V tomto roce bylo registrováno 70 čtenářů.

V roce 2006 došlo k zatopení knihovny. Příčinou bylo prasklé vodovodní potrubí. Stěny a část stropu byly silně promočeny. Knihovna byla díky tomu 2 týdny mimo provoz. Knižní fond nebyl v podstatě poškozen. Po vysušení stěn byla knihovna vybílena. V červenci byla provedena revize knih. Celkem bylo vytříděno 725 knih. V knihovně bylo v této době evidoáno 3 435 svazků knih.

K 31. lednu 2007 ukončil na vlastní žádost své působení dosavadní knihovník Jan Kučera. Od 1. února 2007 převzala knihovnu Lenka Jandová. Od 1. června 2007 je v platnosti nový provozní a pracovní řád knihovny.

Během roku 2009 byl zpracováván on-line katalog knihovny, který je přístupný přes webové stránky knihovny www.knihovnajetetice.estranky.cz nebo přes webové stránky Městské knihovny Písek www.knih-pi.cz.

Na jaře roku 2010 byla provedena rekonstrukce knihovny. Byly vyměněny vchodové dveře a okna. Celá knihovna byla vymalována (viz fotoalbum).

K 1.1.2011 disponuje knihovna 2304 ks knih, z toho krásná literatura zahrnuje 1978 ks a naučná 326 ks.  Jsou odebírány 3 periodiky časopisů (ABC, Lidé a země a Praktická žena).

 Zdroj: Kronika obce Jetětice